ТҮРКІСТАН, ДАЛА ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛЫҒЫНДА ҚҰРЫЛҒАН МҰҒАЛІМДЕР СЕМИНАРИЯЛАРЫНЫҢ ТАРИХЫНАН (1879-1917 жылдар)

  • С. Сайфулмаликова Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті
  • Ә. Садықова Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Аннотация

Мақалада Түркістан мұғалімдер семинариясы (1879), Орскі-Орынбор қазақ мұғалімдер мектебі (1883), Семей мұғалімдер семинариясы (1903), Ақтөбе ерлер мұғалімдер семинариясы (1913), Орал мұғалімдер семинариясы (1913), Верный мұғалімдер семинариясы (1913), Ақмола мұғалімдер семинариясы (1916) және семинария жанынан ашылған үлгілі училищелердің құрылуы мен қалыптасу тарихы баяндалады. Семинарияға қатысты қабылданған Ережелер, әрбір мұғалімдер семинариясының өзіндік ерекшеліктері, семинарияда оқытылған пәндердің түрлері мен оған қатысты талаптар, шәкірттердің ұлттық, діни құрамы, тәлімгерлер мен попечительдер және олардың міндеттері, шәкірттердің үлгерім деңгейі, шәкірт ақының түрлері, кітап қорлары, семинариядағы тәрбие жұмыстары, семинарияны бітірген шәкірттер туралы да көрсетіледі.
Опубликована
2018-07-20
Как цитировать
САЙФУЛМАЛИКОВА, С.; САДЫҚОВА, Ә.. ТҮРКІСТАН, ДАЛА ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЛЫҒЫНДА ҚҰРЫЛҒАН МҰҒАЛІМДЕР СЕМИНАРИЯЛАРЫНЫҢ ТАРИХЫНАН (1879-1917 жылдар). Journal of history, [S.l.], v. 2, n. 89, p. 263-275, july 2018. ISSN 1563-0269. Доступно на: <http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/245>. Дата доступа: 20 aug. 2018
Раздел
Вестник КазНУ: Серия историческая