Жапония мен Таяу Шығыс аймағы мемлекеттерінің қарым-қатынастары

  • Р О Садықова Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы, Алматы қ.

Abstract

Жапонияның сыртқы саясатында басқа мемлекеттің сыртқы саясатындағы сияқты жаңа ұлттық мүдделер, әлемдегі күштердің арасалмағының өзгеруі мен халықаралық қатынастардағы жағдайы көрініс тауып отыр. Әсіресе, қазіргі уақыттағы араб мемлекеттерінің мұнайға қатысты баға саясатының тұрақсыздығы жапон үкіметі тарабынан жауапты әрекеттерді талап етуде. Қалыптасқан халықаралық жағдайға бейімделіп жапон үкіметі өзінің ынтымақтастық бағыттарын анықтауда. Осындай Жапонияның сыртқы саясатындағы аса маңызды бағыттардың біріне Таяу Шығыс елдерімен байланыстар айналды. Жапония бұл аумақтан шамамен 90% мұнайды тасымалдап отыр. Таяу Шығыс мемлекеттерімен ынтымақтастықты Жапония одан әрі дамытуға мүдделі, сондықтан аймақтың тұрақтылығына елеулі көлемдегі қаржыны бөлуде. Осы тұрғыда ұсынылған мақалада қазіргі уақыттағы Жапония мен Таяу Шығыс мемлекеттері арасындағы екі жақты деңгейдегі қарым-қатынастардың дамуын зерттеуге талпыныс жасалынған.In foreign policy, Japan, as well as any state, are reflected new national interests, and change the balance of forces in the world, and the situation in international relations. Especially instability associated with the Privacy Policy of Arab States with regard to oil requires adequate measures by the Japanese government. Based on the changes in the international situation, the Japanese government defines basic directions of cooperation. The Middle Eastern countries are one of the important directions on the foreign policy of Japan. Japan exports about 90% of its oil from these Middle East region, what reflects the importance of these countries. In this context, this article was an attempt to study the development of bilateral relations between Japan and the Middle East at the present stage.Во внешней политике Японии, так же как и любого государства, находят отражение и новые национальные интересы, и изменившаяся расстановка сил в мире и ситуация в международных отношениях. Особенно нестабильная ситуация, связанная с ценовой политикой арабских государств в отношении нефти, требует адекватных мер со стороны японского правительства. Исходя из изменения международной ситуации японское правительство определяет сови ориентиры сотрудничества. Не меньшее, чем Азиатский регион, значение для Японии имеют и страны Ближнего Востока, откуда она экспортирует около 90% потребляемой нефти. В этой связи в данной статье была предпринята попытка изучения развития двусторонних отношений между Японией и странами Ближнего Востока на современном этапе.

References

1 Ергин
Д. Добыча.
Всемирная
история
борьбы
за нефть,
деньги
и власть
/Пер. с англ. 2-е изд. – М.: Наука, 1968. –
601 б.
2 Жүніс
Қ.Ә. Мұнайды
экспортқа
шығаратын
елдер
ұйымы (МЭШЕҰ) және
араб елдерінің
мұнай
саясаты.
– А., 2006.
– 64-65 бб.
3 Sankei Shimbun, March 23.2006//www.sankei.co.jp
4 Peter Kemp, «Crisis Forces Policy Rethink», Middle East Business Weekly, 34 (Oct. 19, 1990): 15.
5 Willy Stern, «Japan: A Willing Participant in the Arab Boycott of Israel», in: Middle East Review, vol. 21, no.1 (Fall 1988).
– P.47 – 53.
6 Rush Shuster, Japan: Rising Sun over Israel/ Link, vol.6, no. 51 (October 1996). – Р.40-42.
Published
2016-05-10
How to Cite
САДЫҚОВА, Р О. Жапония мен Таяу Шығыс аймағы мемлекеттерінің қарым-қатынастары. KAZNU BULLETIN HISTORICAL SERIES, [S.l.], v. 76, n. 1, may 2016. Available at: <http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/43>. Date accessed: 19 aug. 2017.

Keywords

сыртқы саясат, Таяу Шығыс мемлекеттері, энергетикалық қорлар, сауда-экономикалық қарым-қатынастар, foreign policy, countries of the Middle East, energy resourses, trade-economic relations, внешняя политика, страны Ближнего Востока, энергетические ресурсы,