АХЫСКА ТҮРІКТЕРІНІҢ ҚИЛЫ ТАҒДЫРЫ

  • Х. Тұрсұн Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
  • И. Омаралиев Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Аннотация

Мақалада ахыска деген атпен танылған түркі тілді ұлттың қалыптасу тарихы мен әкімшілік-территориялық аумағының орнығуы баяндалады. Ахыска тарихындағы кеңестік кезеңдегі саяси-мәдени дамуы және тоталитарлық билік тарапынан бастан кешірген ауыр ахуалының тарихы деректік негізде талданады. Ұлы Отан соғысы жылдарында Грузияның Ахыска-Месхетия аймағынан Орта Азия мен Қазақстанға заңсыз депортацияланған ахыска түріктерінің әлеуметтік-демографиялық жағдайына шолу жасалады. Қазіргі кезде ахыскалықтар өздерінің тілі мен салт-дәстүрлерін сақтап, дамытуға мүмкіндік алғандығы Қазақстандағы ұлт саясатының нәтижесі ретінде бағаланады. Қазақстан Халқы Ассамблеясының көпэтносты байланыстар мен ынтымақтастықты қалыптастыру міндеттерін іске асырудағы ахыска түріктерінің орны айқындалады.
Опубликована
2018-05-17
Как цитировать
ТҰРСҰН, Х.; ОМАРАЛИЕВ, И.. АХЫСКА ТҮРІКТЕРІНІҢ ҚИЛЫ ТАҒДЫРЫ. Journal of history, [S.l.], v. 1, n. 88, p. 178-182, may 2018. ISSN 1563-0269. Доступно на: <http://bulletin-history.kaznu.kz/index.php/1-history/article/view/195>. Дата доступа: 17 aug. 2018
Раздел
Вестник КазНУ: Серия историческая